Lịch Khai Giảng Tháng 10/2018

Lịch Khai Giảng Tháng 10/2018

MÔN HỌC THỜI GIAN HỌC KHUNG GIỜ HỌC
Lớp Ca Sĩ- Thanh Nhạc Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp MC Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Người Mẫu Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Múa dân gian-đương đại Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Nhãy Hiện Đại-ZumBa Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Earobic Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Diễn Viên-Diễn Xuất Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Liên hệ

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED