CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

MÔN HỌC THỜI GIAN HỌC KHUNG GIỜ HỌC
Lớp Ca Sĩ- Thanh Nhạc Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp MC Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30 
Lớp Người Mẫu Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Múa dân gian-đương đại Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00 
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Nhãy Hiện Đại-ZumBa Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Earobic Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Lớp Diễn Viên-Diễn Xuất Thứ 2-4-6
Thứ 3-5-7
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
Thứ bảy - chủ nhật 09h00 - 10h30
18h00 - 19h30
Liên hệ

Mon - Sat: 9:00 - 21:00 Sunday CLOSED