DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CASTING VIETSTAR NEXT TOP MODEL KIDS 2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CASTING VIETSTAR NEXT TOP MODEL KIDS 2018

 

 

STT HỌ TÊN NĂM SINH   LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG
Nguyễn Quỳnh Chi 2008       5 130 cm 30 kg
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2007      6    
 Nguyễn Khánh Vân 2011      2 120 cm 25 kg
Phạm Ngọc Minh Xuyến 2005     8 164 cm 38 kg
Phạm Ngọc Minh Châu 2003    10 167 cm 42 kg
Nguyễn Trần Kim Yến 2013     lá   23 kg
Nguyễn Trần Nguyệt Tuyền 2006     7 143 cm 43 kg
Nguyễn Thị Quỳnh Như 2009     4   30 kg
Lê Gia Bảo 2013       
10  Huỳnh Trương Gia Bảo 2010     3    
11  Lê Hoàn Bảo Trân 2003   10 165 cm 64 kg
12  Lý Tâm Như 2011     2   28 kg
13  Hoàng Quỳnh Thy 2011     2 120 cm 28 kg
14 Nguyễn Phạm Trà My 2012     1 118 cm 23 kg
15  Phan Nhật Ánh 2013     lá 115 cm 20 kg
16  Nguyễn Kim Thạch Thảo 2008    5    
17  Trần Anh Kiệt 2011     1 120 cm 30 kg
18  Võ Phan Nhật Vy 2007     6 155 cm 37 kg
19  Nguyễn Bình Bảo Ngọc     127 cm  
20  Lê Trần Thiên Kim     110 cm 17 kg
21  Hà Nguyễn Phương Phương 2012     1 120 cm 24 kg
22  Nguyễn Mai Thảo Vy 2012     1 133 cm 24 kg
23  Trần Lê Ngọc Thanh 2011     2 125 cm 20 kg
24  Nguyễn Phương Vy 2012     1 122 cm  28 kg
25   Nguyễn Ngọc Bảo Hân 2008     5 143 cm 30 kg
26  Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 2009     4 130 cm 28 kg
27  Nguyễn Khánh Ngọc 2011     2 130 cm 28 kg
28   Lê Trần Ngọc Hân 2009     4 135 cm 34 kg
29  Lê Trần Phúc Hồ 2013     114 cm 20 kg
30   Nguyễn Ngọc Thiên  Kim 2012     1 124 cm 24 kg
31  Nguyễn Vũ Phương Anh 2007     6 152cm 40kg
32  Từ Gia Tuệ 2014     110 cm  23 kg
33  Trịnh Bội Trân 2011     2 127cm 25kg
34  Trần Hoàng Châu Giang 2012     1 122 cm  22 kg
35  Vương Mỹ Liên 2006     7 152 cm 43 kg
36  Nguyễn Ngọc Vân Anh        
37  Trần Ngọc Minh Thư 2011     2 120 cm 20 kg
38  Qúach Tú Hiền 2013     107 CM 18 kg
39  Bùi Nguyễn Minh Khuê 2013        
40  Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2007     6 147 cm 32 kg
41  Tạ Thị Hân        
42  Lê Huyền Trang 2009     130 cm 30 kg
43  Phaạm Hoàng Phương Giao 2009     2 136cm 34kg
44  Vũ Gia Hân 2012     1 119 cm 21 kg
45  Phan Thanh Tuyền  2003      10 164 cm 46 kg
46  Lê Hoa Thiên 2009     4 133 cm 28 kg
47  Phạm Thị Lan Anh 2002     11 160 cm 47 kg
48  Ong Nguyễn Thảo My        

 

Liên hệ

Mon - Sat: 9:00 - 21:00 Sunday CLOSED