Cuộc thi

V MISS BEAUTY KIDS ONLINE - 2019

Ngày đăng: 07/07/2019 , Lượt xem: 19

SIÊU MẪU NHÍ VIETSTAR 2019

Ngày đăng: 23/03/2019 , Lượt xem: 537

CUỘC THI VMISS BEAUTY KIDS ONLINE

Ngày đăng: 08/12/2018 , Lượt xem: 264

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CASTING VIETSTAR NEXT TOP MODEL KIDS 2018

Ngày đăng: 04/12/2018 , Lượt xem: 159

Danh sách được cập nhật đến 04/12/2018 Viet'star vẫn nhận hồ sơ đăng ký thi đến 08/12/2018

CUỘC THI TÀI NĂNG NHÍ VIET'STAR LẦN I 2018

Ngày đăng: 19/10/2018 , Lượt xem: 213

Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục của công ty và tìm kiếm những tài năng nhí với bộ môn nghệ thuật, Công ty TNHH Giải Trí Viet’star tổ chức cuộc thi VIET’STAR KIDS 2018 lần I trong khu vực TPHCM.

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED